Gedreven HRBP gezocht (m/v)

Functie

De HRBP werkt voor de interne klant – managers en medewerkers – van de departementen binnen head quarters en heeft aandacht voor hun specifieke behoeften binnen de beleidslijnen van onze klant.

Hij/zij ondersteunt het management en werkt met hen samen om “state of the art” people management praktijken en veranderingsprojecten uit te werken en te implementeren.

De HRBP combineert daarvoor een diepgaande kennis van de interne klant, van de business processen en van de strategie van onze klant met expertise in HR en organisatie-ontwikkeling.

De HRBP deelt in de verantwoordelijkheid voor de objectieven en de targets van zijn/haar departementen. Hij/zij treedt op als facilitator en bewaker van best people practices.

Strategische partner

 • Je zorgt samen met management voor de integratie en de toepassing van de HR-processen
 • Je zorgt voor een succesvolle uitvoering van de bedrijfsstrategie en -waarden door als strategische partner van het management de bedrijfsdoelen te vertalen in een concrete HR-strategie en prioriteiten voor HR
 • Je ondersteunt het management in het optimaliseren en vereenvoudigen van de structuur en de arbeidsorganisatie van de departementen en in het opzetten van transversale structuren / werkingen
 • Je werkt een manpower en succession plan uit op basis van de noden van de business en met aandacht voor een goed evenwicht tussen productiviteit, flexibiliteit en kwaliteit van de tewerkstelling en je volgt de realisatie ervan op
 • Je volgt de relevante workforce analytics op en neemt remediërende acties waar nodig change agent
 • Je faciliteert de invoering van veranderingsprocessen binnen jouw departementen door het managen van de menselijke kant van het veranderingsproces. Je bent de sparringpartner van het management en begeleidt hen om noodzakelijke veranderingen op een goede, participatieve en transparante manier aan te pakken en te communiceren
 • Je fungeert als procesadviseur en bent bezig met competentie-ontwikkeling en het verbeteren van het lerend vermogen van de organisatie
 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van een leadership model en staat in voor de implementatie en de begeleiding ervan en dit op individueel en groepsniveau
 • Je ondersteunt de communicatiedoorstroming door onder meer een consequente communicatie te stimuleren, de juiste communicatiestructuur binnen de departementen te definiëren, de implementatie van een eenvoudige vergaderpraktijk te ondersteunen, … manager van de HR-processen
 • Je werkt medewerker- en procesgericht
 • Je staat in voor een goede introductie / onboarding van nieuwe medewerkers en interne functieveranderaars en waakt erover dat ze een persoonlijk ontwikkel- en trainingsplan volgen
 • Je draagt actief bij tot een goed loopbaanbeleid via de implementatie van het interne mobiliteitscharter
 • Je fungeert als intermediair tussen de business en de HR-experts en zorgt voor een totale begeleiding. Je benadert en begeleidt de business op een pro-actieve manier in de goede toepassing van de verschillende HR-cycli en –processen, je maakt deze processen transparant en integreert ze met elkaar
 • Je volgt de performance- en talent cyclus op en begeleidt jouw departementen in de goede toepassing ervan
 • Waar nodig ondersteun en bemiddel je bij interpersoonlijke moeilijkheden
 • Je bouwt een constructieve relatie uit met de sociale partners en bekomt win-win oplossingen. Je bereidt de antwoorden voor op vragen die in de diverse overlegorganen aan bod komen
 • Je implementeert, in samenwerking met het lijnmanagement, de centraal onderhandelde sociale akkoorden en zorgt voor een correcte en uniforme toepassing ervan administratief expert
 • Je draagt de zorg voor goedlopende administratieve processen en zorgt ervoor dat de (personeelsinformatie)systemen adequate en relevante informatie bevatten
 • Je voert de personeelsadministratie uit conform de uitgewerkte processen en de uitrol van SuccessFactors

Profiel

 • Master diploma
 • Min 5 jaar ervaring in verschillende HR expertisedomeinen en in de arbeidswetgeving
 • Sterk ontwikkeld business acumen
 • Klantgericht, communicatief en empatisch
 • Overtuigingskracht en assertief
 • Flexibel
 • Teamplayer
 • Veranderings Management Skills
 • Autonoom
 • Resultaatgericht
 • Aanpassingsvermogen
 • Tweetaligheid is een must FR/NL

Aanbod

 • Een contract bij een van de grootste spelers van de distributie wereldwijd
 • Een boeiende voltijdse job waarin je snel initiatief kan nemen
 • Een aantrekkelijk en competitief salarispakket, interessante extralegale voordelen en voortdurende vormingen

Locatie

Evere