Courtesy Car Advisor (m/v/x)

Function

 • De mobiliteit van de klant garanderen door oplossingen aan te bieden die aan zijn behoeften zijn aangepast
 • Een vlootverzadigingsgraad van 80% bereiken en handhaven: behoeften analyseren, vloot nauwkeurig beheren, oplossingen vinden en toepassen voor problemen van lage of hoge verzadiging, het juiste moment van uitvlootzetting bepalen, aan- en verkopen coördineren
 • Toezicht op het beheer van het gebruik van vervangingsvoertuigen: gemiddeld 5 dagen (financiële impact en klantentevredenheid).
 • Beheren en verwerken van de facturatie van schade aan klanten binnen 8 dagen na inlevering van het voertuig (financieel aspect).
 • Samenwerken met verschillende afdelingen en leveranciers om de klanttevredenheid en de winstgevendheid van het wagenpark te maximaliseren.
 • Zich aanpassen aan de realiteit en de evoluties in de automobielsector
 • Courtesy Car Process Owner
 • Deelnemen aan lopende projecten met betrekking tot onze business en onze processen (Miles - Florida)

Vlootbeheer (20%)

 • Autonoom contractbeheer (+/-1200 contracten jaarlijks vernieuwd): opmaken van offertes, opstellen van het contract, opvolgen van de documenten, inschrijven van het voertuig, coördineren van de voorbereiding en levering van het voertuig, rekening houdend met de planning en in samenwerking met de verschillende betrokken partijen.
 • Analyseert de situatie van de vloot en vindt proactieve oplossingen met winstgevendheid als belangrijkste doelstelling.
 • Jaarlijkse analyse van de situatie en de uitvoering van de stand-by-overeenkomsten*; (120 voertuigen in 80 dealers; vereist specifiek contact) en zorg voor een regelmatig controle op de naleving van de overeenkomsten.
 • *Standby = vervangwagen van de dealer, ter beschikking gesteld aan onze klanten en waarvoor maandelijks een vast bedrag wordt gefactureerd.
 • Optimaliseert het roulatietempo van de voertuigen zoveel mogelijk door ervoor te zorgen dat de planning wordt nageleefd.
 • Onderhandelt met de afdeling remarketing van het VO over de volumes en modellen van de voertuigen in het wagenpark in functie van vraag en aanbod (van de klant), in overeenstemming met de evolutie en de tendens van de markt.
 • Verhaalt de verliezen op de restwaarde op onze klanten en leveranciers om de restwaarde van voertuigen op de markt voor tweedehands auto's te maximaliseren.

Commercieel beheer (65%)

 • Behandelt aanvragen voor kortetermijnvoertuigen in samenwerking met de klant en zorgt voor maximale klanttevredenheid.
 • Het aanbieden van alternatieven die aanvaardbaar zijn voor zowel de klant als onze organsiatie.
 • Beheert de prijsstelling van voertuigen en is autonoom in het analyseren van en beslissen over commerciële interventies, waarbij hij zorgt voor een evenwicht tussen economische en commerciële belangen.
 • Coördineert het beheer van technische, contractuele of financiële kwesties tijdens de looptijd het contract.
 • Blijft tijdens de volledige duur van het contract de belangrijkste contactpersoon van de bestuurder/klant voor alle vragen in verband met het gebruik van zijn voertuig (onderhoud, herstellingen, schadegevallen, facturatie).
 • Geeft pas toestemming voor de levering van een voertuig onder de voorwaarden van het langetermijncontract wanneer aan de goedkeuringsvoorwaarden is voldaan en het risico door de kredietverzekeraar is aanvaard (risicobeheer).
 • Het analyseren van het schaderapport na inlevering van het voertuig: het bepalen van de definitie schadevergoeding voor de klant en/of beslissen over het al dan niet laten herstellen van het voertuig.
 • In de loop van het contract lost hij eventuele problemen van de klant op adequate wijze op. Indien nodig, begeleidt hij de klant naar andere contacten.
 • Fungeert als schakel tussen de klant en de leveranciers (bijstand, verzekering, enz.)

Klachtenbeheer (10%)

 • Ontvangt, analyseert en reageert op eventuele klachten van klanten. Stel commerciële suggesties voor met inachtneming van het evenwicht tussen de belangen van elke partij, en zorgt voor de follow-up.
 • Neemt besluiten over interventies (zonder plafond) met een minimum aan overleg, communiceert en zorgt voor de uitvoering van het besluit.
 • Voorkomt het terugkomen van de klacht, past de processen aan.

Boekhoudkundige aspecten (5%)

 • Coördineert het beheer en de follow-up van de facturen voor vervangvoertuigen die ter beschikking worden gesteld door externe dienstverleners (bijstand, dealers, andere verhuurbedrijven) en keurt deze goed. Factureert de klant indien de dienst geen deel uitmaakt van het contract, ziet erop toe dat alle afspraken betreffende kortingen en tarieven worden nageleefd.
 • Coördineert het beheer en de follow-up van onderhouds- en herstellingsfacturen voor het eigen wagenpark van de onderneming. Herfactureert de klant die het voertuig gebruikt, indien de dienst niet onder het contract valt.
 • Ontvangt terugbetalingsverzoeken van klanten die kosten hebben voorgeschoten voor in het contract opgenomen diensten of producten, en volgt deze verzoeken op.
 • Keurt de facturen voor nieuwe voertuigen goed en neemt contact op met de invoerder in geval van discrepanties tussen de geplande en de toegekende kortingen, en zorgt voor de follow-up.

Profile

 • Bachelor of gelijkwaardig door ervaring in het beheren van een klantenportefeuille
 • Kennis van leasingcontracten
 • Kennis van verzekeringen en aanverwante wetgeving
 • Basiskennis boekhouding
 • Kennis van de structuur en de procedures van de organisaties
 • Talenkennis (geschreven en gesproken): Nederlands, Frans en Engels.
 • Computervaardigheden: Microsoft Office, specifieke beheersystemen voor importeurs (Nadin) en kennis van gangbare en organisatiespecifieke computersoftware
 • Kennis van onze producten, merken, modellen en apparatuur.
 • Kennis van de algemene procedures van onze organsatie.

Competenties

 • Client and Market Focus
 • Result Orientation
 • Change & Innovation
 • Self-Leasdership
 • Collaborative spirit & Attitudes
 • Communication & Impact
 • Decisiveness

Location

Vilvoorde