Schadebeheerder Rechtsbijstand (m/v)

Jouw taak

Om de uitbreiding van haar activiteiten te versterken, gaat we vandaag op zoek naar een schadebeheerder rechtsbijstand. De schadedienst komt tussen op een moment van de waarheid voor de klant. Samen met je collega’s sta je garant voor een klantvriendelijke, proactieve en correcte afhandeling van de schadedossiers.

Het gaat over schadebeheer rechtsbijstand voornamelijk Auto maar ook Familiale en Brand, binnen-en buitenland, materiële en lichamelijke schade.

Binnen ons team sta je samen met je collega’s in voor de integrale behandeling van de schadedossiers. Je beoordeelt de aangifte van het schadegeval naar dekking, eventuele toepassing conventies, aansprakelijkheid, schadevergoeding,… toe. Je neemt de nodige initiatieven om de schade te begroten van klanten. Je behandelt en onderhandelt actief de claims en communiceert proactief naar de klant toe.

Je bent dus verantwoordelijk voor de opvolging van de schadedossiers die je zijn toevertrouwd van bij de aangifte tot de definitieve afhandeling. Je houdt de verzekerden nauwgezet op de hoogte van de evolutie van het schadegeval. Evenzeer overleg je met andere partijen zoals experten, dokters en advocaten.

Belangrijkste resultaatgebieden

 • Opening en oriëntatie
  Verzamelen en evalueren van informatie om de dekking, de aansprakelijkheid en de regelingsprocedure te bepalen. Bij ontvangst van de aangifte ga je die analyseren, eventueel bijkomende gegevens opzoeken, de dekking controleren, alle betrokken partijen contacteren, de aansprakelijkheid beoordelen om vervolgens de regelingsprocedure te bepalen.
 • Begroting van de schade
  Laten begroten van de schade via de tegenpartij of door de tussenkomst van onze onderneming, zodanig dat de klant vergoed kan worden en het dossier financieel kan afgehandeld worden.
 • Financiële verantwoordelijkheid
  Binnen de bevoegdheden en met oog voor de financiële belangen van het bedrijf zorg dragen voor correcte financiële verrichtingen: betalingen uitvoeren, reservering opvolgen (respecteren normen inzake analytische reserves), revisieactiviteiten uitvoeren,…
 • Juridische procedure
  Waarborgen van de burgerlijke en/of strafrechtelijke verdediging van de belangen van de verzekerde en van onze onderneming. Kerntaken: onderhandelen over aansprakelijkheid, gelasting advocaat wanneer een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is (falen regeling in der minne of parket besluit tot vervolging) + controle op en betaling ereloonstaat.
 • Verhaal
  Het uitoefenen van verhaal op diverse partijen met het oog op het bekomen van schadevergoeding voor de klant dan wel recuperatie van uitgaven voor onze onderneming.
 • Communicatie
  Verstrekken van informatie en advies aan de betrokken partijen zodat de dienstverlening optimaal is. Dit, in acht genomen de klantenbelangen (totaalbeeld) enerzijds en de financiële en commerciële belangen van de maatschappij anderzijds. Zorgen voor een uitmuntende klantgerichtheid op de afdeling door de toepassing van de afgesproken normen.

Jouw competenties

Technisch

 • Zeer grondige kennis algemene voorwaarden van de verschillende producten
 • Zeer grondige kennis van toepasselijke wetten en conventies
 • Redelijke kennis van andere producten op de markt
 • Rechtspraak opvolgen, repertoriëren en verspreiden aan de collega’s

Niet-technisch

 • Je kan snel omgaan met nieuwe informaticasystemen
 • Je stelt teamwerk en resultaatsgericht bovenaan
 • Je bent bereid jezelf verder te ontwikkelen
 • Je beschikt over goede communicatie skills en kan beroepen op aanpassings- en inleveringsvermogen
 • Daarnaast ben je besluitvaardig, klantgericht en pro-actief
 • Assertiviteit is voor jou geen onbekende eigenschap
 • Je studeerde af als Bachelor, optie verzekeringen is een pluspunt
 • Je bent Nederlands- of Franstalig met een sterke kennis van de 2de landstaal.

Onze klant

Onze opdrachtgever is een pionier in de verzekeringswereld. Door steeds dicht bij hun klanten te staan, bieden ze de beste garanties en voorwaarden. Dankzij een persoonlijke en directe aanpak, zorgen ze voor een optimale tevredenheid en ondersteuning.

Aanbod

In ruil voor jouw talenten en inzet bieden wij je een interessante job met een afwisselend takenpakket, interne en externe opleidingsmogelijkheden in een stabiele werkomgeving. Naast flexibele werkuren krijg je een competitief verloningspakket en aantrekkelijke vakantieregeling.

Locatie

Haren