Metiselect

Inschrijven

Om u in te schrijven als kandidaat, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Inschrijven

Vul uw correcte e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam
Vast Projectsourcing Freelance Interim Interim met optie vast Interimmanagement Stage Student
U kan meerdere aanduiden
U kan meerdere aanduiden
GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

Privacy policy

MetiSelect NV, hierna MetiSelect genoemd, met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Fonteinstraat 24, met ondernemingsnummer 0554.771.011, die in dit kader optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Met deze verklaring informeren we u over het beleid van MetiSelect voor de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan MetiSelect verstrekt.

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals onder andere uw naam, e-mail, adresgegevens, uw nationaliteit, gegevens over uw opleiding en werkervaring, over uw persoonlijke interesses enz.
Daarnaast kunnen andere gegevens over uw surfgedrag (bijv. cookies, type internet browser, type operating systems) zonder uw tussenkomst verzameld worden.

Indien u de website betreedt, geeft u aan MetiSelect toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hieronder opgesomde doeleinden, in overeenstemming met deze verklaring en met de wettelijke vereisten die hierop van toepassing zijn en die met name volgen uit de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan MetiSelect meedeelt u betreffen, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan MetiSelect mee te delen. MetiSelect kan niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen indien u onjuiste gegevens meedeelt.

Doel van de verwerking van gegevens

De door u verstrekte persoons-of bedrijfsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor verschillende doeleinden.
• om u te kunnen informeren over vacatures.
• Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor klantenbeheer, zoals bijvoorbeeld om uw vragen te kunnen beantwoorden.
• Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing, zoals o.a. door u per e-mail, telefonisch of per post te benaderen met nieuws over MetiSelect producten, services en -acties.
• Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, statistisch onderzoek en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.


Gebruik door derden

De persoonsgegevens die u verschaft kunnen worden doorgegeven aan potentiële werkgevers. Desgevallend kunnen deze gegevens ook anoniem gemaakt worden.
De door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen voor alle doeleinden door MetiSelect doorgegeven worden aan ondernemingen aan verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven), en, voor de doeleinden van statistisch onderzoek en marketing, aan andere derde partijen. Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

MetiSelect is in geen geval verantwoordelijk voor hetgeen derden met deze gegevens doen.


Bescherming van uw persoonlijke gegevens

MetiSelect neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar websites en wijzigingen, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. Zo wordt de computer vergrendeld door wachtwoorden. MetiSelect wijst u evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, ook niet het internet , volledig veilig is. MetiSelect kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op de site worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving.


Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een elektronisch bestandje dat vanuit de website op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van deze website kan vergemakkelijken.
U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat het plaatsen van cookies worden geweigerd. Cookies worden enkel ten voordele van de gebruiksvriendelijkheid
gebruikt. Ook zonder cookies kan u de website zonder problemen gebruiken.


Wijzigen van uw persoonsgegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt U over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
U kan dit doen door een schriftelijk verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, te richten aan MetiSelect per post op het bovenvermelde adres of per e-mail op info@metiselect.be.
Ja
CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
Voer alstublieft de juiste beveiligingscode in.